We Serve!

Goście naszego charteru na Zamku Książąt Pomorskich 13 maja 1995 r.

Światowym mottem stowarzyszenia jest - "We Serve" - służymy. Wstępując w szeregi Lions Club będziemy się starać wcielać je w życie w naszej działalności. Mamy nadzieję dobrze przysłużyć się tak społeczności naszego miasta jako całości, jak i poszczególnym osobom i organizacjom znajdującym się w potrzebie.

Mamy nadzieję współpracować z innymi organizacjami o podobnym profilu, albowiem zdajemy sobie sprawę, iż praca zespołowa daje większe szanse powodzenia.

Nazwaliśmy nasz klub "Magnolia". Umieszczając w nazwie ten charakterystyczny dla naszego miasta piękny kwiat, chcieliśmy podkreślić, że wszyscy jesteśmy mieszkańcami Szczecina i swoje wysiłki w jeszcze dotychczas poświęcać chcemy jego rozwojowi - dla wspólnego dobra.

Będziemy się starać zbliżać nasze miasto do Europy razem z innymi ludźmi dobrej woli.